ForumAkademia - Facebook

Októberben újabb munkaügyi célvizsgálat indul

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. évi ellenőrzési terve szerint 2017. október-november hónapokban a személy- és vagyonvédelem területén működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálatára kerül sor. Az ellenőrzési terv elérhető a www.ommf.gov.hu oldalon.

A hatékonyság érdekében az ellenőrzések előzetes bejelentéshez nem kötöttek, valamennyi tárgykörben hivatalból indulnak. Eszközei a helyszíni ellenőrzések, illetve adatbázis-lekérdezés, adatszolgáltatás, iratbekérés.
A célvizsgálat egy olyan ellenőrzés, ami konkrét ellenőrzési célra irányul (például csak a foglalkoztatás jogszerűségének munkaügyi szempontú vizsgálata egy nemzetgazdasági ágazatban), és nem öleli fel a törvényben felsorolt összes ellenőrzési tárgykört. Módszerét illetően jellemzően három hétig tart, és az ellenőrzést végző kormánytisztviselők többsége részt vesz az ellenőrzésben.

A célvizsgálat indoka: személy- és vagyonvédelem területén működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célzott ellenőrzése, különös tekintettel, hogy e körben évek óta magas a súlyos jogsértések száma.

 

                            

 

Az ellenőrzések mind tartalmi, mind formai szempontok vizsgálatára kiterjednek. A vonatkozó jogszabályok, melyek betartását a munkaügyi hatóság ellenőrzi: az Mt., valamint a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (Met.) 3. § (1) bekezdésében nevesített ellenőrzési tárgykörhöz rendelt anyagi jogszabályok.

A munkaügyi hatóság 2017. I. negyedévi akcióellenőrzésének tapasztalatai a nyomozás és biztonsági intézkedések területén

2017. május 29-én közzétételre került az NGM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának jelentése a munkaügyi hatóság 2017. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól (Lásd: http://www.ommf.gov.hu).
Az akcióellenőrzés 509 db munkáltató érintett a személy- és vagyonvédelmi ágazatban, eredményeként 556 intézkedést adtak ki. A lefolytatott vizsgálatokból 68 munkaügyi bírsággal végződött, összesen 10 490 000 Ft bírság kiszabásával, továbbá 32 bírságot helyettesítő figyelmeztetés kiadására került sor.
A hatóság szerint továbbra is jellemzőek az ágazatra a súlyos szabálytalanságok, melyeket többségben a munkáltatók vélhetően szándékosan követnek el.

Jellemző jogsértések:
• a feketefoglalkoztatás,
• a munkaidővel, nyilvántartási kötelezettségekkel kapcsolatos szabályok megsértése,
• a munkabérre vonatkozó előírások be nem tartása,
• a jogviszony megszűnésével kapcsolatos igazolások kiadásának elmulasztása.

A tapasztalatok szerint, a munkáltatók a hivatalos cégjegyzékben szereplő címeken nem érhetők el, az ellenőrzésről nem vesznek tudomást, az ellenőrzés kimenetele sem érdekli a foglalkoztatókat. Nem törekszenek szabályos működésre, sokszor a munkáltató kiléte kétséges, a székhelyük címe is valótlan. Maguk a munkavállalók is évekre visszamenőleg több munkáltatót neveznek meg, akikkel ugyanazon a munkahelyen álltak alkalmazásban. Több helyen a munkáltató személye két- vagy háromhavonta változik.

A lap tetejére