ForumAkademia - Facebook

Kombinált képzés

Tantermi nap: 2018. június 27-28. 10:00-16:30

A tantermi nap programja:

1. nap

Nemzetközi számviteli rendszerek (Európai irányelvek, IAS-IFRS, US GAAP)

Nemzetközi számviteli elvek alkalmazásának szükségessége

- Egységes számviteli standardok kialakulása
Nemzetközi szintű összehasonlíthatóság a piacokon
Aktuális törvényi szabályozás

Az IFRS rendszere: témákra kidolgozott szabályozás

- a standardok szerkezete, rendszerezési lehetőségei

- az IAS fogalmi rendszere, alapjai, az IAS rendszerének kapcsolata a magyar és európai számvitellel,

- az IAS Keretelvek ismertetése (The Framework),

- az IAS-ben elkészítendő kimutatások részletes bemutatása (mérleg, eredménykimutatás, cash flow, saját tőke változás) összehasonlításban a magyar számviteli szabályokkal, valamint a multinacionális társaságok beszámolási rendszerében való

Az IFRS szerinti beszámoló részei, IAS 1 standard

- mérleg és eredmény-kimutatás

- a saját tőke változásainak kimutatása

- IAS 7 Cash flow kimutatás

IAS 2 Készletek

- a bekerülési érték megállapítása

- ráfordításként való elszámolás szabályozása

- értékvesztés elszámolása

- nettó realizálható érték és alkalmazása

IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések

- megjelenítési kritériumok

- értékelés bekerüléskor

- saját előállítású eszközök bekerülési értéke

- bekerülési értéke mérés

- az átértékelés

- értékvesztés

IAS 38 Immateriális eszközök

- a bekerülés és mérés esetei

- saját előállítású immateriális javak

- hasznos élettartam és maradványérték

- goodwill és a többlet (negatív goodwill)

IAS 36 Eszközök értékvesztése

- az értékvesztés miatti veszteség elszámolásának lépései

- értékvesztés módszertani szabályai

- megtérülő érték mérése

- valós érték csökkentve az értékesítési költségekkel

- használati érték

- értékvesztés miatti veszteség visszaírása

IAS 23 Hitelfelvételi költségek

- minősített eszközök

- aktiválásra alkalmas hitelfelvételi költségek


2. nap

IAS 40 Befektetési célú ingatlanok

- befektetési célú ingatlanok elszámolása, értékelése, közzététele

- feladatok és értékelési modellek

IFRS 5 Értékesítési célú eszközök és megszűnő tevékenységek

- értékesítési célú eszközök meghatározása

- értékesítési célú eszközök értékelése

- értékesítési cél változásának elszámolása

- tevékenység miatti eredményhatás, elkülönítése az eredménykimutatásban

IAS 37 Céltartalékok, kötelezettségek és függő követelések

- fogalmi tisztázások

- céltartalékok értékelése

- a jelenérték alkalmazása

IFRS 15 Vevői szerződésekből származó bevételek elszámolása

- Szerződés azonosítása

- Teljesítési kötelezettségek meghatározása

- Tranzakciós ár meghatározása

- Tranzakciós ár allokálása a teljesítési kötelezettségekre

- Bevételek elszámolása időpontban és időtartam alatt

IAS 17 Lízing

- lízingek csoportosítása: pénzügyi, operatív

- lízingek minősítése

- elszámolás a lízingbe adónál, lízingbe vevőnél

- magyar szabályozás, pénzügyi lízing a magyar törvényekben

- a lízing standard várható változásai

IAS 12 Jövedelemadók

- fogalmak bemutatása, hatókör

- halasztott adó logikájának bemutatása, megállapítása, számításának menete

- halasztott adó bemutatása a beszámolóban

- a magyar számviteli eredmény és a társasági adó szerinti adózás előtti eredmény közötti eltérések halasztott adózásra vonatkozó szabályai,

- a magyar számviteli törvény, valamint a nemzetközi számviteli eredmények közötti eltérés halasztott adó hatásai,

- a halasztott adók kimutatása az egyedi és konszolidált beszámolókban,

- a halasztott adók megtérülésének vizsgálata, értékvesztése,

- a halasztott adók közzétételi követelményei.


1. lecke: 2018.07.04.

IFRS alapfogalmak – beszámoló tartalma, a beszámoló felépítésével kapcsolatos elvárások - IAS 1 szerint

Az IFRS 1 áttéréssel kapcsolatos feladatok


2. lecke: 2018.07.11.

Konkrét esettanulmány alapján bemutatjuk, hogy melyek azok a tételek, amelyek a magyar és az IFRS közti különbséget jelentik a beszámoló vonatkozásában

Különös tekintettel a kivételek visszamenőleges alkalmazására és kapcsolódó mentességekre


3. lecke: 2018.07.18.

3 db mérleg

2 db eredménykimutatás

2 db cash-flow teljes körű elkészítése


Az áraink nettó árak. A kedvezmények nem összevonhatók, de minden esetben a jelentkező számára legkedvezőbb opciót vesszük figyelembe. Az előjelentkezési akció kivételével valamennyi kedvezmény független a jelentkezés időpontjától.

A képzés díja tartalmazza a kávék, üdítők, aprósütemények és ebéd árát az élő képzésen.

A számlán a kedvezménnyel csökkentett összeg kerül feltüntetésre.


Információ

Amennyiben a rendezvényhez kapcsolódóan kérdése van, keresse György Orsolyát a +36 1 273 2090-es számon, vagy az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen.


Részvételi feltételek

Jelentkezését a részvételi díj befizetésére szóló átutalásos számlánkkal igazoljuk vissza. A képzés előtti 28. napig történő írásbeli lemondás esetén nem számítunk fel lemondási díjat. A képzés kezdete előtti 15. napig írásban történő lemondás esetén a részvételi díj 50%-át számítjuk fel technikai költségként. Ez utáni lemondás vagy a meg nem jelenés esetében is a teljes részvételi díj esedékes. Amennyiben a jelentkező nem tud megjelenni, lehetősége van maga helyett más résztvevőt küldeni. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés esetén a képzés elmarad. Ekkor a részvételi díjat visszafizetjük, de a résztvevő további anyagi igénnyel nem léphet fel. A Kiadó a változtatás jogát fenntartja.

Aktuell keine offenen Termine oder nur als Inhouse derzeit verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse oder Fragen zu dieser Veranstaltung.
Részvételi díj: 99.000 Ft + áfa
Jelenleg nincs szabad időpont
A lap tetejére