Nemzetgazdasági Minisztérium - a mérlegképes kreditpontok gyűjtésének szabályai

A mérlegképes könyvelő szakma a regisztrált szakmák közé tartozik. A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.) részletesen szabályozza, hogy milyen feltételek alapján lehet valaki regisztrált mérlegképes könyvelő. A szakmában dolgozóknak naprakész tudással kell rendelkezniük, hogy ügyfeleiknek magas színvonalú szolgáltatást tudjanak nyújtani. Ezért eddig is kötelező volt éves szinten szakmai továbbképzéseken részt venni. Az alábbiakban az új képzési rendszerről olvashatnak egy összefoglalót.

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002 Kormányrendelet (93/2002 Kormányrendelet), mely tartalmazza a regisztrált mérlegképes könyvelők kötelező szakmai továbbképzésére vonatkozó szabályokat is, tervezett módosítása alapvetően változtatja meg a mérlegképes könyvelők továbbképzési rendszerét.

2013-ban átalakult a 2012-ben még 2 napos, 2x8 órás továbbképzés és a központi tematika is lazításra kerül; megjelennek a kreditpontok. 2013-tól a továbbképzési év január 1-től december 31-ig tart, mely alatt 16 kreditpontot kell gyűjteni.2013-tól a 16 kreditpontból 8-nak kötelezően számviteli minősítésű kreditnek kell lenni. A fennmaradó 8 kreditet

  • a mérlegképes könyvelési szakmához kapcsolódó egyéb (adó, TB, munkaügy, stb.) előadásokon való részvétellel (min. 4 kredit),
  • szakmai szervezeti tagsággal (max. 2 kredit),
  • egyes szakmai kiadványok olvasásával (max. 2 kredit) lehet összegyűjteni (1. ábra).

Költségvetési szervnél dolgozók számára 2016. december 31. napjáig, a szakmai továbbképzés kötött tematika alapján történik.


 

Az összegyűjtött kreditpontok számát az oktató szervezetek továbbítják majd a Nemzetgazdasági Minisztérium felé. Az előírtnál kevesebb kreditpont gyűjtése esetén a Nemzetgazdasági Minisztérium automatikusan törli a regisztrált mérlegképes könyvelők köréből a résztvevőket.

IFRS minősítés megszerzése

2014. január 1-től, ha a vállalkozó az IFRS szerint állítja össze összevont (konszolidált) éves beszámolóját

  • könyvvizsgálói feladatok ellátására csak IFRS minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló,
  • könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, az éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítésével csak IFRS regisztrálással rendelkező mérlegképes könyvelő/könyvvizsgáló bízható meg.

forrás: www.merlegkepeskreditpontok.hu/kreditpontgyujtes-szabalyok
wwwpenzugyiszakkepzes.kormany.hu/tajekoztatok