Nemzetgazdasági Minisztérium - kreditpont gyűjtés szabályai

Adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők kötelező továbbképzése

ART 175. § (16):

"Adótanácsadói, adószakértői, illetve okleveles adószakértői tevékenységet az a megfelelő szakképesítéssel rendelkező büntetlen előéletű természetes személy folytathat, aki az adópolitikáért felelős miniszter erre jogosító engedélyével (hatósági igazolvánnyal) rendelkezik és ennek alapján az ilyen tevékenységet folytatók nyilvántartásában szerepel. Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet adótanácsadói, adószakértői, illetve okleveles adószakértői tevékenységet akkor folytathat, ha legalább egy tagja, vagy alkalmazottja az e bekezdés szerinti nyilvántartásban szerepel."

A 26/2008 (VIII.30.) PM rendelet szerinti névjegyzékben szereplő természetes személy szakmai továbbképzésen köteles részt venni azon a szakterületen, amely tevékenységet folytatók névjegyzékében szerepel (adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő).

A továbbképzési időszak tartama 5 év. Az első továbbképzési időszak az igazolvány kiállításának napjával, a további továbbképzési időszakok az előző továbbképzési időszak utolsó napját követő nappal kezdődnek.

A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt összesen legalább 100 kreditpontok kell teljesítenie úgy, hogy a továbbképzési időszak legalább három naptári évében részt vesz valamely továbbképzésen.

Továbbképzésnek minősül

a) az NGM szakértői bizottsága által minősített továbbképzési program (kreditpont-értéke legfeljebb 20 lehet),
b) a jogi és igazgatási, vagy a gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon lezárt félév (10 kreditpontot ér),
c) a nemzetgazdasági miniszter ágazatába tartozó szakképesítés megszerzése (20 kreditpontot ér)
d) az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés megszerzése (25 kreditpontot ér)
e) gazdaságtudományi, vagy jogtudományi tudományágban doktori képzést folytató doktori iskolában doktori fokozat megszerzése (30 kreditpontot ér).

www.mkvkok.hu/adotanacsadok_adoszakertok_okleveles_adoszakertok_kotelezo_tovabbkepzese