A Magyar Építész Kamara továbbképzési rendszere - kreditpont gyűjtés szabályai

A továbbképzés rendszerét a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben a jogalkotó – a korábbi szabályozással összhangban – továbbra is két részre osztotta:

1. szakmai továbbképzés
2. kötelező továbbképzés

A továbbképzés minden szakmagyakorlót érint, de a jogosultságok típusától függően eltérő módon. A kamarai tagsághoz kötött (tervező, szakértő) jogosultságok esetében kötelező és szakmai továbbképzést is kell teljesíteni, míg a kamarai tagsághoz nem kötött (felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr, energetikai tanúsítói) jogosultságok esetében kizárólag kötelező továbbképzés teljesítését írja elő 2014. január 1-től a jogszabály.

A továbbképzési időszak 5 év, amely egy adott jogosultságra vonatkozik, így több jogosultságnak eltérő kezdő időpontú továbbképzési időszaka is lehet. A kötelező továbbképzés és a szakmai továbbképzési pontok érvényessége 5 év, amely időn belül a továbbképzési igazolások, pontok több jogosultság esetében is felhasználhatók.

A továbbképzés teljesítése és igazolása (továbbképzési pontok esetében) a szakmagyakorló feladata és kötelessége. Erre a titkár a jogosultság megadásakor a határozatban felhívja a figyelmet, azonban a jogszabályok folyamatos változása miatt a vonatkozó szabályok ezen 5 éven belül is változhatnak.

A teljesítések igazolásának nyilvántartását is a területi építész kamarák elektronikus úton végzik, így kérdés esetén naprakész információval szolgálhatnak.

A továbbképzés teljesítése kötelező, elmulasztása eltiltást, majd a jogosultság törlését vonja maga után. (A titkárnak, főtitkárnak nem biztosít a jogszabály mérlegelési lehetőséget, nem adhat felmentés a teljesítés alól.)

Arról, hogy a szakmagyakorlónak mit kell még tejesítenie a továbbképzési időszaka alatt, milyen hátralékkal rendelkezik, van-e még valamilyen pótlási kötelezettsége, arról minden esetben a területi építész kamara tud felvilágosítást adni. A területi kamarák elérhetőségei innen érhetőek el: www.mek.hu/index.php?menu=teruleti_epitesz_kamarak

A (szakmai és kötelező) továbbképzések adatbázisa az Online Továbbképzési Információs Rendszer (http://otir.mek.hu/). Itt helyszínre, időpontra, szervezőre bontva kereshetőek az éppen aktuális továbbképzések, de megtalálhatóak az elmúlt évek továbbképzései is.

Szakmai továbbképzés

  • Kizárólag tagsághoz kötött jogosultságokra vonatkozó kötelezettség (a tagsághoz nem kötött jogosultságok esetében – műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, energetikai tanúsító. – eltörlésre került, így időarányosan sem kell teljesíteni)
  • 20 továbbképzési pont 5 év alatt (70. életév felett speciális engedmény:)
  • A Szakmai Továbbképzési Szakértői Testület dönt a beérkezett egyedi kérelmekről (továbbképzési pontok elbírálása, továbbképzést szervezők kérelme, egyedi elbírálás, önképzés, stb.)
  • A küldöttgyűlés által elfogadott Szakmai Továbbképzési Szabályzat tartalmazza az eljárási szabályokat, továbbá olyan általános érvényű döntéseket is, amelyet a titkárok saját hatáskörben alkalmazhatnak, azaz saját hatáskörben adhatnak továbbképzési pontot (Pl.: tervtanács, díjazott tervek, településképi véleményezés, főépítészi vizsga, építésügyi vizsga, oktatási tevékenység, képzések, tanfolyamok, nyelvvizsga, stb.) A szabályzat innen érhető el: http://mek.hu/index.php?link=szakmai_tovabbkepzesi_szabalyzat