Könyvvizsgálói Kamara - kreditpont gyűjtés szabályai

A kreditrendszer meghatározása - Tájékoztató a 2016. évi kötelező szakmai továbbképzésről

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagjainak kötelességük évente szakmai továbbképzésen részt venniük. 2016-ban az összegyűjtendő kreditek száma 16, amelyből 4 kreditet önképzés keretében kell megszerezni.


1. Az általános továbbképzés központilag szervezett része

Az éves kreditszámból 4 kreditet – kötelező jelleggel – központi szervezésű továbbképzésen kell megszerezni, az itt szerzett kreditek, csak a tárgyévben érvényesíthetők.

2. Az általános továbbképzés nem központilag szervezett része

Az éves kreditszámból 8 kredit (65 év feletti, szüneteltető tagok esetében 4 kredit) kamarai szervezet által vagy annak részvételével, illetve a kamara által elfogadott társaság, intézmény által szervezett továbbképzéseken, valamint hazai és nemzetközi konferencián, a kamara által elismert témakörökben szerezhető meg.

3. Speciális minősítéssel rendelkező kamarai tagok továbbképzése

A speciális minősítéssel rendelkező kamarai tagoknak a központilag szervezett kötelező továbbképzésen megszerzendő 4 kreditpont mellett – a kötelezően teljesítendő 16 kreditponton belül – minősítésenként 2, de legfeljebb összesen 4 kreditpontot speciális minősítésükhöz tartozó szakmai témában szervezett továbbképzésen kell megszerezniük.

4. Önképzés

Az összegyűjtendő 16 kreditből 4 kreditet önképzés keretében kell megszerezni.
E-learning képzési forma keretében az éves kreditpontból legfeljebb 6 kreditpont szerezhető meg.
A folyamatosan bővülő, elfogadott e-learninges képzések listáját szintén a Kamara honlapján találja. Az általános továbbképzés központilag szervezett része nem teljesíthető e-learninges képzési formában.
A kredit naptári évre vonatkozik úgy, hogy a tárgyévben szerzett többletként gyűjtött kreditpontokból maximum 8 kredit a következő évre átvihető. A központi szervezésű általános továbbképzésen, valamint az önképzéssel megszerzett kreditek csak a tárgyévben érvényesíthetők.

A többletként gyűjtött kreditpontok csak a tárgyévet követő évben érvényesíthetők.
A kreditpontok megszerzésének határideje 2016. december 31.
A kreditek összegyűjtése a kamarai tag felelőssége.