Energetikai tanúsítás

4 elektronikus leckéből és egy tantermi napból álló kombinált továbbképzés az energetikai tanúsítói jogosultsági vizsgára történő felkészüléshez

  

Jelentkezés

 

 

6 MÉK továbbképzési pont

Bírálati sorszám: MÉK 2016/229

 

A továbbképzés indulásának időpontja:

2017. augusztus 22.

Online továbbképzési anyagok küldése:

2017. augusztus 22., 29.,szeptember 5., 12.

Tantermi nap:

2017. szeptember 19. (9.00- 17.00 óráig)

 

Helyszín:

CEU Konferencia Központ, 1106 Budapest, Kerepesi út 87.

 

Program:

Elektronikus továbbképzési modulok:

1. Az energetikai tanúsítás-tanúsítvány jogszabályi, szabályozási háttere (augusztus 22.)

 • Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet előírásai
 • Mely esetekben kötelező a tanúsítvány és mikor nem?
 • Kivételek a tanúsítvány elkészítésének kötelezettsége alól
 • Tanúsítvány – formai, tartalmi követelmények, érvényesség
 • Új épületek egyszerűsített/normál számításon alapuló tanúsítása
 • Szükséges dokumentumok felépítése
 • Az iratok közlési, iratkezelés, megőrzési kötelezettsége
 • Díjjegyzék-készítési kötelezettség
 • Energetikai megtakarításra irányuló javaslat elkészítése
 • A tanúsítvány beszerzése, átadása a vevőnek, illetve a bérlőnek
 • A kifüggesztési kötelezettség esetei
 • Tanúsítvány az épület egészére és az épület önálló rendeltetési egységére
 • Energetikai minőségi osztályok

2. Az épületek energetikai követelményértékei és számítási eljárásai (augusztus 29.)

 • A számítások lépéseinek sorrendje
 • A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelmények
 • A fajlagos hőveszteség-tényező követelményértékei
 • Az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelmények
 • Az épületek nyári túlmelegedésének kockázatára vonatkozó követelmények.
 • Az épületgépészeti rendszerre vonatkozó előírások.
 • Belső hőmérsékletre és az épület szellőző levegő igényére vonatkozó előírások.
 • A hőtermelőre, a fűtési és HMV rendszerre vonatkozó előírások.
 • A légtechnikai és a hűtési rendszerre vonatkozó előírások.
 • Megjegyzések és értelmezés az egyes határoló szerkezetekre vonatkozó számításokhoz
 • Az épületet határolásának egészére vonatkozó számítások
 • A fűtés éves nettó hőenergia igénye. A fűtés primer energia igénye
 • A melegvíz-ellátás és a szellőzési rendszerek primerenergia-igénye. 
 • A gépi hűtés fajlagos éves primer energiafogyasztása
 • Az épület energetikai rendszereiből származó nyereségáramok
 • Az összesített energetikai jellemző számítása
 • Számítási példák
 • Felhasznált minimális megújuló energia részaránya

3. A 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben hivatkozott legfontosabb szabványos számítási eljárások (szeptember 5.)

 • Anyagok hővezetési tényezőinek szabványos korrekciója
 • Felületi (hőátadási) ellenállások szabványos meghatározása
 • Változó vastagságú rétegek szabványos hővezetési ellenállása
 • A rétegtervben szereplő inhomogeneitásból származó hőhidak hatása
 • Légüregek hőtechnikai hatásának szabványos korrekciója
 • Mechanikai rögzítések (dübelezés) hőtechnikai korrekciója
 • Fordított rétegrendű lapostetők hőtechnikai korrekciója
 • Talajjal érintkező határolás, lábazatok hőtechnikai számítása
 • Belső hőmérséklet és relatív páratartalom szabványos értékei
 • Számítási példák

4. Épületenergetikai tanúsítás a gyakorlatban (szeptember 12.)

 • Meglévő épülethatároló szerkezetek hőtechnikai azonosítása
 • A meglévő épületgépészeti rendszerek azonosítása
 • Épületek állagának, az energiafelhasználás szintjeinek vizsgálata
 • A bérjegyzék célszerű összeállítása
 • Maximálisan elszámolható időigény
 • Energetikai minőségtanúsítási díjszámítás és költségjegyzék

Az élő tantermi nap (szeptember 19.)

1. blokk 9:00 - 10:30 

 • Épületenergetikai jogszabályok és szabványok áttekintése
 • Épületdiagnosztika, helyszíni felmérések 
  • Épületszerkezetek és épületgépészeti rendszerek beazonosítása
  • Diagnosztikai eszközök bemutatása (hőárammérés, hőkamerázás, stb.)

2. blokk 10:45 - 12:15  

 • Egyszerűsített épületenergetikai számítások áttekintése mintapéldákon keresztül
  • TNM rendelet szerinti számítások a vonatkozó MSZ EN ISO szabványok bemutatásával
  • Lakóépület, irodaépület, okatási és egyéb besorolású épületek

3. blokk 13:00 - 14:30

 • Részletes épületenergetikai számítások áttekintése mintapéldákon keresztül
  • TNM rendelet szerinti számítások a vonatkozó MSZ EN ISO szabványok bemutatásával
  • Megújulók (napelem, napkollektor) és megújuló részarány számítása
  • Költséghatékonysági számítások

4. blokk 14:45 - 17:00

 • Számítógépes gyakorlat
  • Átlátszó és átlátszatlan rétegrendek hőtechnikája, benapozásvizsgálat (Auricon EnergetiC)  
  • Vonalmenti hőhídszimuláció (Therm 7)
  • Nedvességtechnikai vizsgálat (WUFI)
  • Dinamikus szimuláció (CASAnova)

 

A tantermi nap előadója:

Nagy Balázs, okl. szerkezetépítő mérnök, épületenergetikai szakmérnök

Az online továbbképzési anyagok szerzői:

Nagy Balázs, okl. szerkezet-építőmérnök, épületenergetikai szakmérnök

Dr. Tóth Elek DLA, okleveles építőmérnök, igazságügyi szakértő, a BME címzetes egyetemi tanára

Szende Árpád, Alpár-díjas építészmérnök, szakmérnök, vezető tervező, építésügyi és igazságügyi szakértő

Dr. Papp Ferenc, jogász, főosztályvezető, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

 

Részvételi díj

 

Kedvezmény mértéke

Részvételi díj+áfa/fő

Listaár

-

79 900 Ft

Csoportos jelentkezés esetén a 2. fő kedvezménye

-10%

71 910 Ft

Csoportos jelentkezés esetén minden további jelentkező kedvezménye

-15%

67 915 Ft

Az áraink nettó árak. Csoportos jelentkezés esetén a számlán a kedvezménnyel csökkentett összeg kerül feltüntetésre. Amennyiben kuponos kedvezménnyel rendelkezik a kupon kódot a megjegyzés mezőben tüntesse fel a kedvezmény érvényesítéséhez. A kedvezmények nem összevonhatók, de minden esetben a jelentkező számára legkedvezőbb opciót vesszük figyelembe.

Információ

Amennyiben a képzéshez kapcsolódóan kérdése van, keresse Tas Mártát a +36 1 273-2090-es számon vagy az tas@forum-media.hu e-mail címen!

Részvételi feltételek

Jelentkezését a részvételi díj befizetésére szóló átutalásos számlánkkal igazoljuk vissza. A részvétel feltétele a részvételi díj befizetése. A kombinált képzés előtti 28. napig történő írásbeli lemondás esetén nem számítunk fel lemondási díjat. A képzés kezdete előtti 15. napig írásban történő lemondás esetén a részvételi díj 50%-át számítjuk fel technikai költségként. Ez utáni lemondás vagy a meg nem jelenés esetében is a teljes részvételi díj esedékes. Amennyiben a jelentkező nem tud megjelenni, lehetősége van maga helyett más résztvevőt küldeni a tantermi előadásra. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés esetén a kombinált képzés elmarad. Ekkor a részvételi díjat visszafizetjük, de a résztvevő további anyagi igénnyel nem léphet fel. A Kiadó a változtatás jogát fenntartja.

 

 

Jelentkezés