ForumAkademia - Facebook

6 kreditpontos képzés

Bírálati sorszáma: MÉK 2016/229

Az épületenergetikai tanúsítás jogszabályi háttere, számítási eljárásai, gyakorlata négy leckében

e-szeminárium

A leckék kiküldésére egyszerre kerül sor december 15.-én. 


Részletes tematika


1. modul: Az energetikai tanúsítás-tanúsítvány jogszabályi, szabályozási háttere

 • Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet előírásai
 • Milyen épületek esetén kötelező a tanúsítvány és mikor nem?
 • Ki végezhet tanúsítást?
 • Az épületenergetikai szakértői engedély iránti kérelem mellékletei
 • Kivételek a tanúsítvány elkészítésének kötelezettsége alól
 • A tanúsítvány költségei, díja
 • Tanúsítvány – formai, tartalmi követelmények, érvényesség
 • A tanúsítvány hatálya
 • A tanúsítás dokumentálása
 • Új épületek egyszerűsített/normál számításon alapuló tanúsítása
 • Milyen dokumentumokat és hogyan kell elkészíteni?
 • Szükséges dokumentumok felépítése
 • Az iratok közlési, iratkezelési kötelezettsége
 • A tanúsítást végző szakértők kötelezettségei
 • A tanúsítvány tartalmi és formai követelményei
 • Megőrzési kötelezettség
 • Díjjegyzék-készítési kötelezettség
 • Energetikai-megtakarításra irányuló javaslat elkészítése
 • Tanúsítvány érvényességi ideje – mikor kell új tanúsítvány?
 • Az egyszerűsített tanúsítás szabályai
 • A tanúsítvány beszerzése, átadása a vevőnek, illetve a bérlőnek
 • A kifüggesztési kötelezettség esetei
 • Tanúsítvány az épület egészére és az épület önálló rendeltetési egységére
 • Energetikai minőségi osztályok


2. modul: Az épületek energetikai követelményértékei és számítási eljárásai

 • Az épületek energetikai tanúsításáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet előírásai
 • A számítások lépéseinek sorrendje
 • A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelmények
 • A fajlagos hőveszteség-tényezőre vonatkozó követelményértékek
 • Az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelmények
 • Az épületek nyári túlmelegedésének kockázatára vonatkozó követelmények. Számítási módszer leírása
 • Az épületgépészeti rendszerre vonatkozó előírások.
 • Belső hőmérsékletre és az épület szellőző levegő igényére vonatkozó előírások.
 • A hőtermelőre vonatkozó előírások. A fűtési rendszerre vonatkozó előírások. A HMV rendszerre vonatkozó előírások.
 • A légtechnikai rendszerre vonatkozó előírások. A hűtési rendszerre vonatkozó előírások.
 • Megjegyzések és értelmezés az egyes határoló szerkezetekre vonatkozó számításokhoz
 • Az épületet határolásának egészére vonatkozó számítások
 • A fűtés éves nettó hőenergia igénye. A fűtés primer energia igénye
 • A melegvíz-ellátás primerenergia-igénye. A szellőzési rendszerek primer energia igénye
 • A gépi hűtés fajlagos éves primer energiafogyasztása
 • Az épület energetikai rendszereiből származó nyereségáramok
 • Az összesített energetikai jellemző számítása
 • Számítási példák
 • Felhasznált minimális megújuló energia részaránya


3. modul: A 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben hivatkozott legfontosabb szabványos számítási eljárások

 • Anyagok hővezetési tényezőinek szabványos korrekciója
 • Felületi (hőátadási) ellenállások szabványos meghatározása
 • Változó vastagságú rétegek szabványos hővezetési ellenállása
 • A rétegtervben szereplő inhomogeneitásból származó hőhidak hatása, inhomogén szerkezetek szabványos hővezetési ellenállása
 • Légüregek hőtechnikai hatásának szabványos korrekciója
 • Mechanikai rögzítések (dübelezés) szabványos hőtechnikai korrekciója
 • Fordított rétegrendű lapostetők szabványos hőtechnikai korrekciója
 • Talajjal érintkező határolás, lábazatok szabványos hőtechnikai számítása
 • Belső hőmérséklet és relatív páratartalom szabványos értékei
 • Számítási példák


4. modul: Épületenergetikai tanúsítás a gyakorlatban

 • Meglévő épülethatároló szerkezetek hőtechnikai azonosítása
 • A meglévő épületgépészeti rendszerek azonosítása
 • Épületek állagának felmérése, az energiafelhasználás minden szintjének megvizsgálása
 • A bérjegyzék célszerű összeállítása
 • Maximálisan elszámolható időigény
 • Energetikai minőségtanúsítási díjszámítás és költségjegyzék (minta)

 

Technikai részletek


A továbbképzési anyagokat jelszó segítségével honlapunkról érheti el!

Minden továbbképzési modulhoz tartozik egy 5 kérdésből álló feleletválasztós ellenőrzőteszt. Kreditpontok igénylése esetén a tesztek sikeres (100%-os eredmény) kitöltése a kreditpont megszerzésének feltétele. A 100%-ot el nem érő tesztek megismételhetők. Minden egyes modulért 1,5 kreditpont jár, aki az összes feleletválasztós tesztet sikeresen kitölti, 6 kreditpontot kap.

A résztvevők személyre szóló oklevelet kapnak a továbbképzés elvégzéséről!


Aktuell keine offenen Termine oder nur als Inhouse derzeit verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse oder Fragen zu dieser Veranstaltung.
Részvételi díj: 39.900 Ft + áfa
Jelenleg nincs szabad időpont
A lap tetejére