ForumAkademia - Facebook

Gyakorlatorientáltképzés a villamos berendezésekről és
védelmirendszerekről szóló 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet alapján

Szeminárium

A képzés főbb témái:


I.A szabályozási háttér bemutatása

-Az új Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat (VMBSZ) – hatály; új fogalmak, mint például:            összekötő berendezés, leágazási pont, csatlakozási pont stb.

-A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (Vet.) vonatkozó előírásai

-A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális            szintjéről szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet

-A meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek                      forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről          szóló 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet


II.A villamos berendezések általános műszaki követelményei

-Műszaki biztonsági követelmények

-Műszaki biztonsági megfelelőség

-„Jelentős“ és „jelentős villamos berendezésnek nem minősülő“ berendezés


III.Villamos szabványok

-Villamos létesítési szabvány

-Szabványossági nyilatkozat és egyenértékűségi nyilatkozat

-Érintésvédelmi előírások

-A villamos üzemeltetés szabványelőírásai


IV.Villamos létesítés

-A szabványok betartása és annak jelentősége

-Szabványossági nyilatkozat jelentése, jelentősége 

-Villamos kivitelezési dokumentáció. Tervek tartalmi és formai előírásai


V.Üzemeltetés, berendezés kezelése

-Engedélyek, jogosultságok

-Üzemeltetési útmutató

-Egyéb dokumentációs kötelezettségek (pl.: érintésvédelmi minősítő irat, kiegészített tervdokumentáció, ún. átadási iratok)

-A biztonságos állapot ellenőrzése


VI.Áramütés elleni védelem

VII.Zárlatvédelem

VIII.Átalakítások, javítások

-A nem megfelelőség dokumentálása

-A szerelés jogosultságai

-Javítás utáni ellenőrzés


IX.Időszakos ellenőrző felülvizsgálat


További információ

Amennyiben a rendezvényhez kapcsolódóan kérdése van, keresse dr. Pőcze Edinát a +36 1 273 2097-es számon, vagy az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen.


Részvételi feltételek

Jelentkezését a részvételi díj befizetésére szóló átutalásos számlánkkal igazoljuk vissza. A képzés előtti 28. napig történő írásbeli lemondás esetén nem számítunk fel lemondási díjat. A képzés kezdete előtti 15. napig írásban történő lemondás esetén a részvételi díj 50%-át számítjuk fel technikai költségként. Ez utáni lemondás vagy a meg nem jelenés esetében is a teljes részvételi díj esedékes. Amennyiben a jelentkező nem tud megjelenni, lehetősége van maga helyett más résztvevőt küldeni. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés esetén a képzés elmarad. Ekkor a részvételi díjat visszafizetjük, de a résztvevő további anyagi igénnyel nem léphet fel. A Kiadó a változtatás jogát fenntartja.

Aktuell keine offenen Termine oder nur als Inhouse derzeit verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse oder Fragen zu dieser Veranstaltung.
Részvételi díj: 34.900 Ft + áfa
Jelenleg nincs szabad időpont
A lap tetejére