ForumAkademia - Facebook

Beszámoló a II. Kémiai biztonság és kockázatértékelés konferenciáról

 

Június 26-án II. Kémiai biztonság és kockázatértékelés címmel tartott konferenciát a Fórum Akadémia a szakma neves képviselőinek részvételével, többek között munkavédelmi, illetve az aktuális szabályozások, pl. REACH, kapcsán.

Június 26-án II. Kémiai biztonság és kockázatértékelés címmel tartott a Fórum Akadémia konferenciát. Az előadók a szakma neves képviselői közül kerültek ki, név szerint: Varga István, az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft. ügyvezetője, Kósa István, a Fővárosi Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának közegészségügyi felügyelője, Ring Péterné, kémiai biztonsági, környezetvédelmi és munkaegészségügyi szakértő, valamint Körtvélyessy Gyula, igazságügyi szakértő, a REACH, a CLP és biocid anyagok kezelésének szakértője.

A konferenciát Varga István munkavédelmi előírások és aktualitások témájú előadása nyitotta, aki elsőként a hatósági ellenőrzésekről és tevékenységekről ejtett néhány szót, majd néhány munkabaleset és halálos foglalkoztatási megbetegedés statisztika ismertetése után az egyéni védőeszközökről hozott új EP rendeletet vázolta fel a megváltozott kategorizálás, kibővült egyéni védőeszközök köre, valamint a veszélyes vegyületek listájára került új vegyszerek mentén. Az előadó a munkaegészségügy aktuális kérdéseivel zárta az értekezését az aktuális rendeletmódosítás kapcsán.

A délelőtti szakasz folytatásaként Kósa István vette át a szót a hatósági ellenőrzések a kémiai biztonság területén témával, amely érintette többek között a kémiai biztonságról szóló törvényt, valamint az aktuális REACH rendeletet, majd kitért a kapcsolódó biztonsági adatlap tartalmi és formai ellenőrzésére is.  A biocid termékekkel kapcsolatos, valamint a hatóanyaglista ellenőrzéséről, végül pedig a PIC rendelet betartásának ellenőrzéséről szóló gondolatokkal zárult az előadás.

Harmadikként Körtvélyessy Gyula következett, aki a kémiai kockázatértékelés menetével folytatta, amely az alapvető fogalmak, mint termék és anyag, tisztázásával kezdődött, majd az anyagtípusokat és besorolásuk szempontjait ismertette. A kockázatértékelésre rátérve a felmerülő kérdéseket – például, hogy mit nevezünk kockázatnak – tisztázta, majd az értékelés szempontjainak és a DNEL értékek biztonsági adatlapokon való feltüntetésével adta át a szót Ring Péternének, aki a veszélyes anyagok és keverékek bejelentése című előadásával zárta a délelőttöt. Elsőként a hazai jogszabályi hátteret, valamint a veszélyes anyag felhasználásával kapcsolatos fogalmakat ismertette, beleértve a szerepköröket megahatározó fogalmakat, mint például a gyártó, importáló, foglalkozásszerű felhasználó. A továbbiakban a bejelentési kötelezettséget, valamint ezzel összefüggésben az anyagok regisztrálásának és aktualizálásuk formáinak szempontjait ismertette. Az előadást a módosított CLP rendelettel, valamint a címkézési, piktogram és figyelmezetések használatának előírásaival zárta.

Az ebédszünet után a délutánt teljes egészében Körtvélyessy Gyula előadásai töltötték ki, amelyek a biztonsági adatlapok és expozíciós forgatókönyvek és a REACH regisztráció a gyakorlatban témákat érintették.  Az előbbi esetében, hasonlóan a korábbiakhoz, a fogalmak tisztázásával kezdte, majd a szállítói lánc működésének ismertetése után, a biztonsági adatlap jogi szabályozásának, valamint osztályozási szempontjainak gyakorlati példákon keresztül való bemutatásával fejezte be a témát és tért át, a konferencia zárásaként, a REACH regisztráció lépéseinek pontról-pontra való ismertetésére. A termékek összegyűjtése, az anyagazonosítás kérdései, a termék- és anyagkiválasztás lépései, a szereplők osztályozása, mindezek gyakorlati példákkal való szemléltetése, majd a regisztráció lépései, az intermedierek témájának kifejtése, valamint a CLP folyamatának ismertetése zárta az előadást.

Alig egy hónapja, május végén járt le a REACH regisztráció határideje, amely szerint az Európai Unióba behozott, vagy ott gyártott anyagokat, évente 1 tonna feletti mennyiségben - legyen az tisztán vagy keverékben - regisztrálni kellett. Ennek apropóján is, de a kémiai biztonság kiemelt fontossága miatt is volt hasznos és naprakész a konferencia, hiszen a kémiai biztonságra vonatkozó előírások folytonos napirenden tartása elsődleges kérdés a szakmában.

 

Pék Andrea

A lap tetejére