ForumAkademia - Facebook

 Általános szerződési feltételek

 

Rendezvényeink, képzéseink részvételi feltételei

Jelentkezését a rendszerünkben történt rögzítés után e-mailben visszaigazoljuk. A részvételi díj befizetésére szóló átutalásos számlát a képzés indulása előtt 5 nappal állítjuk ki. A számlát postai úton küldjük ki ügyfeleink részére, ajánlott és elsőbbségi küldeményként, illetve a számla képet pdf formátumban is megküldjük az ügyfél által megadott e-mail címre. A képzés előtti 28. (e-szeminárium esetén az első továbbképzési anyag kiküldése – előtti 28. napig) írásban történő lemondás esetén nem számítunk fel lemondási díjat. A képzés előtti 15. napig írásban történő lemondás esetén a részvételi díj 50%-át számítjuk fel technikai költségként. Ez utáni lemondás esetében a teljes részvételi díj esedékes. Amennyiben a jelentkező(k) bármely okból nem tud részt venni a képzésen, a részvétel átruházható más személyre. Ha ez nem megoldható a teljes összeget beválthatja bármely más képzésünkre egy éven belül. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés esetén a rendezvény megtartásától eltekintsünk. Ekkor a részvételi díjat visszafizetjük, de a résztvevő további anyagi igénnyel nem léphet fel. A Kiadó a változtatás jogát fenntartja.

Csoportos kedvezmény

Amennyiben egy cégtől többen jelentkeznek, a 2. fő 10%, minden további jelentkező 15% kedvezményt kap a részvételi díjból.

Egyéb tudnivalók

 1. Érvényesség

  A Megrendelő és a Fórum Média Kiadó jelenlegi és jövőbeni üzleti kapcsolatát az "Általános szerződési feltételek" megrendeléskor érvényes formátumában felsorolt pontjai határozzák meg.

 2. Szerződéskötés és visszavonás

  A Fórum Média Kiadó köteles a Megrendelő által leadott jelentkezést az ajánlatban feltüntetett feltételekkel teljesíteni. A weboldalon esetlegesen előforduló elírás, megjelenési hiba, számítási tévedés miatt a Megrendelő jogosult a Kiadó által tévesen feltüntetett áron történő vásárlásra.

 3. Számla kiküldése

  Amennyiben a Megrendelő egyéb kéréssel nem fordul Kiadónkhoz, akkor a rendezvényről szóló számlát a Megrendelő által feltüntetett címre postai úton, ajánlott és elsőbbségi levélként küldjük ki.

 4. Esedékesség, fizetés és késedelem

  A vételi ár esedékessége a jelentkezéssel azonnal életbe lép. A számla 8 napos fizetési határidővel készül. A Megrendelő banki átutalással rendezheti a számlát. Amennyiben a Megrendelőnél fizetési késedelem jelentkezik, úgy a Fórum Média Kiadó érvényesítheti rá a Magyar Nemzeti Bank által közzétett mindenkori Jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamatot. Amennyiben a Fórum Média Kiadó a hátralékból származó kára bizonyíthatóan magasabb a fentiekben jelzettnél, úgy jogot formál ennek érvényesítésére.
  A vevő/megrendelő a megrendelés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy késedelmes fizetés esetén a számlához és annak megfizetéséhez kapcsolódó – követeléskezeléshez szükséges – személyes adatait (név, elérhetőség) a számla rendezése és a követelés kezelése céljából megbízási szerződés alapján a behajtó cégünk részére továbbítsuk.

 5. Adatvédelem

  A Megrendelő részletes tájékoztatóban részesül az előadásra való jelentkezéskor, az általa megadott személyes adatainak feldolgozásáról és felhasználásáról a Fórum Média Kiadónál. A Megrendelő a jelentkezési lap kitöltésével az ott szereplő személyes adatokra vonatkozó adatfeldolgozási és kezelési feltételeket elfogadja. A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan kezeljük. Adatokat harmadik személynek nem adunk ki. A adatok kezelése mindenben megfelel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek.

 6. Áfa mértéke

  Az áfa mértéke minden rendezvénytípus esetén 27%.

 7. Követeléskezelés
  1. Az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával önként és kifejezetten hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. Az adatkezelésre és feldolgozásra, valamint az adatok megismerésére kizárólag az Szolgáltató és munkatársai jogosultak a szolgáltatás nyújtása és az esetleges tartozások, követelések behajtása érdekében felmerülő célból és mértékig. A Szolgáltató az Ügyfél személyes adatait a szolgáltatás fennállta alatt, illetve a jogviszony fennállása alatt, valamint amennyiben az Ügyfél fizetési késedelembe esett, úgy a Szolgáltató felé fennálló tartozásának kiegyenlítéséig jogosult kezelni és feldolgozni.
  2. Az Ügyfél hozzájárulását adja, hogy amennyiben a Szolgáltatóval szembeni fizetési kötelezettségét nem szerződésszerűen teljesíti és a Szolgáltató az Ügyféllel szembeni követelése behajtása érdekében követeléskezelő céget vagy jogi képviselőt vesz igénybe, úgy ezek részére jogosult az Ügyfél adatainak továbbítására. A követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő az Ügyfél adatait a Szolgáltató által adott megbízás alapján a követelések behajtása céljából, a Szolgáltató és a követeléskezelő cég megállapodásában rögzített ügykezelési idő lejártáig, illetve a követelés ezen időtartamon belül való sikeres behajtásáig kezeli.
  3. A követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő a továbbított adatokat peres, peren kívüli és nem peres eljárásokban igényérvényesítés céljából is kezelheti. A továbbított adatokat a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő munkatársai ismerhetik meg. Az Ügyfél hozzájárulását adja, hogy a követelés behajtása érdekében és keretében a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő az Ügyfélről a már rendelkezésre bocsátott adatokon túl további adatokat gyűjtsön (pl. az Ügyfél új címének, vagy a nyilvános telefonkönyvben szereplő telefonszámának rögzítése). A Szolgáltató az Ügyfél adatait az alábbi követeléskezelő cégnek, illetve az alábbi jogi képviselőnek jogosult továbbítani:

  Credit Controll Kft. (1133 Budapest, Váci út 110.)
  Dr. Patyi és Társa Ügyvédi Iroda (1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 16. fszt. 8.)

Behajtási díj

Az Ügyfél hozzájárulását adja, hogy amennyiben a Szolgáltatóval szembeni fizetési kötelezettségét nem szerződésszerűen teljesíti és a Szolgáltató az Ügyféllel szembeni követelése behajtása érdekében követeléskezelő céget vagy jogi képviselőt vesz igénybe, úgy behajtási díj jogcímén köteles megfizetni:

0 - 30 000 Ft közötti tartozás esetén 3 000 Ft + áfa
30 000 Ft feletti tartozás esetén 5 000 Ft + áfa összeget.

A lap tetejére