Az SNI gyermekek együttnevelésének törvényi szabályozása a gyakorlatban 2011 – 2012

Szeminárium

Szeminárium iskolaigazgatók, óvodavezetők, gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok és integráló pedagógusok részére

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Jelenlegi közoktatásunk és köznevelésünk, valamint az új köznevelési törvény egyik kiemelt problémaköre a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelése, oktatása. Az egymást kiegészítő sokféle jogszabályi háttér mentén szabályozott tevékenység szervezése, dokumentálása, intézményi megvalósítása igazgatónak, óvodavezetőnek, gyógypedagógusnak és fejlesztő pedagógusnak okoz problémát!

Önnek pontosan tudnia kell, hogy:

 1. A tanulási nehézség nem egyenlő a „beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség” (BTMN) kategóriájával! Ez azért is különösen fontos, mert a BTMN-nel küzdő gyermek az osztály, csoport létszámának számításánál kettő főnek számít!
 2. Valamennyi óvoda és iskola nevelési, pedagógiai programjának kötelező eleme a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását, társadalmi beilleszkedését célzó intézkedések, módszerek írásos összefoglalása!
 3. A gyermekek életkori sajátosságai miatt egészen eltérő követelmények támaszthatók az óvodával, az általános iskolával vagy a középiskolával szemben! Azonban minden intézmény köteles gondoskodni az egyéni foglalkozás szakszerű megszervezéséről!

Vegyen részt szemináriumunkon, ahol a Fejlesztő-és Gyógypedagógusok Nemzetközi Egyesületének alelnöke ad választ kérdéseire!

Szeminárium legfontosabb témái

 1. Többletpedagógiai ellátást igénylő gyerekek jogai a közoktatásban – az együttnevelés törvényi hátterének áttekintése
  • Az együttnevelés törvényi hátterének áttekintése
  • A pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. OKM rendelet előírásai
  • Az új köznevelési törvény várható változásai
  • A kötelező kontrollvizsgálat menete
  • Feladatellátási kötelezettség és az ellenőrzés szabályos lebonyolítása
  • A gyógypedagógiai tanár/terapeuta feladatai együttneveléskor
  • Tárgyi feltételek
  • Az egyéni fejlesztési terv elemei
  • Az SNI gyermekek együttnevelésével elvállalt feladatok
 2. Az SNI ellátás gyakorlati megvalósítása – utazó gyógypedagógusok, szakszolgálatok, iskola-és óvodapszichológia, logopédiai ellátás
  • Az osztályfőnök, a többi pedagógus és a gyógypedagógus feladatköre
  • Az iskolaigazgató, óvodavezető felelőssége
  • Az utazó gyógypedagógusok feladatai
  • A szakszolgálatok működése
  • Iskola-és óvodapszichológia a gyakorlatban
  • A logopédiai ellátás megszervezése
  • Az oktatási intézmény és a bizottság (TKVSZRB) kötelező együttműködése
 3. A jelentkező résztvevők kérdései mentén tapasztalatcserével egybekötött beszélgetés

Szakmailag hiteles előadásunkon így Ön:

Szemináriumunkkala sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatkozó hatályos kötelezettségek és a várható új előírások megismerésében, azok gyakorlati alkalmazásában kívánunk segítséget nyújtani résztvevőinknek. A törvényi szabályozások áttekintése mellett az a célunk, hogy a gyakorlatban felmerülő problémákra válaszokat adjunk, és a közös együttgondolkodás, tapasztalatcsere minden résztvevőt hozzásegítsen az e témakörben való könnyebb tájékozódáshoz. Szakmailag hiteles előadásunkon így Ön:

 • Gyakorlati, jogilag megbízható és naprakész információhoz jut az SNI-s gyermekek ellátására és nyilvántartására vonatkozó legfrissebb törvényi előírásokkal kapcsolatban!
 • Bármilyen kapcsolódó kérdését előzetesen elküldheti nekünk az előadás időpontját megelőző 5. napig a forum-media@forum-media.hu e-mail címünkre, így Ön garantáltan szakszerű, pontos választ kap! Természetesen lehetősége van arra is, hogy kérdését az előadást követő konzultáció keretében személyesen tegye fel a szakértőnek! Sőt! Az előadáson feltett kérdésekre – az élőszóban való válaszadáson túl – szerzőnk utólag, írásban is válaszol, s a választ elküldjük az Ön által megadott e-mail címre!
 • Előadásunk teljes anyagát nyomtatott formában, valamint CD-n egyaránt megkapja!

Figyelem! Az előadás során pontról pontra megválaszoljuk Önnek az SNI-s gyermekek együttnevelésének dokumentálásával, intézményi megvalósításával kapcsolatos összes problematikus kérdést!

Téma feldolgozásának módszere

előadás, szakmai vita – kérdésekkel, válaszokkal

Akciós ajánlat

Ha a jelentkezése beérkezik cégünkhöz 2011. október 20-áig, akkor a részvételi díj: 19 400 Ft+ áfa. A részvételi díj tartalmazza az előadás írásos szakmai anyagait, az aprósütemények, a kávé és üdítők költségeit.

Kedvezményes részvételi díj

Ha egy intézménytől kettő vagy annál több résztvevő jelentkezik, 10% kedvezményben részesülnek.

Részvételi díj

20 900 Ft +áfa

Részvételi feltételek

Jelentkezését a részvételi díj befizetésére szóló átutalásos számlánkkal igazoljuk vissza. A részvétel feltétele a szemináriumi díj befizetése. A szeminárium előtti 7. napig írásban történő lemondás esetén a részvételi díj 50%-át számítjuk fel technikai költségként. Ez utáni lemondás vagy a meg nem jelenés esetében is a teljes részvételi díj esedékes. Amennyiben a jelentkező nem tud megjelenni, lehetősége van maga helyett más résztvevőt küldeni az előadásra. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés esetén a szeminárium elmarad. Ekkor a részvételi díjat visszafizetjük, de a résztvevő további anyagi igénnyel nem léphet fel. A Kiadó a változtatás jogát fenntartja.